Kontingent

 

Op
Bestyrelsen
Kalender
Arrangementer
Målsætning
Fotoalbum
Praktisk Info
Generalforsamling
Vedtægter
Tinglysning
Kontingent
Tilmelding til mailliste

 

Regler for kontingentbetaling

 

Årligt kontingent er fra 2020 fastsat til kr. 1.400,00 og betales senest 1. april.

 

For at lette arbejdet for den ulønnede kasserer, har vi formuleret en rykker procedure bestående af 2 skriv. Den første som en venlig henstilling om at få betalt og hvis det ikke hjælper på hukommelsen,  den anden som en venlig orientering om at beløbet går til retslig inkasso. Begge breve kan læses herunder.

 

Debitorrykker 1. brev:

Jensen
Rosenlundvej XX
3660 Stenløse
Rosenlundvej XX
3660 Stenløse

<dato>. <måned> 20XX
Grundejerforeningen Rosenlund - Manglende betaling af kontingent

Som kasserer i Grundejerforeningen Rosenlund kontakter jeg dig, da jeg har konstateret, at
din indbetaling af kontingent til Grundejerforeningen Rosenlund, der forfaldt til betaling den
xxx, ikke ses at være indbetalt.

Jeg henviser venligst til grundejerforeningens udsendelse af opkrævning af xx
samt orientering om betaling af kontingent på Grundejerforeningen Rosenlunds hjemmeside.

Det skyldige beløb, kr. xx, kan alene med frigørende virkning indbetales på
Grundejerforeningen Rosenlunds konto i Nordea Stenløse
reg.nr.: 1345 konto: 4865612414
med angivelse af adresse med husnummer ved indbetalingen.

Jeg imødeser beløbet indbetalt eller – såfremt du allerede har betalt – dokumentation for din
indbetaling fremsendt til mig.

Med venlig hilsen

Xxxx
Kasserer, Grundejerforeningen Rosenlund
 

Debitorrykker 2. brev:

ANBEFALET

Jensen
Rosenlundvej XX
3660 Stenløse

<dato>. <måned> 20XX
Grundejerforeningen Rosenlund - Manglende betaling af kontingent

I fortsættelse af mit brev af xx, kontakter jeg dig på ny, idet din manglende indbetaling af
kontingent for 20XX, kl. xx, endnu ikke er modtaget.

Det skyldige beløb, kr. xx, kan alene med frigørende virkning indbetales på
Grundejerforeningen Rosenlunds konto i Nordea Stenløse reg.nr.: 1345 konto: 4865612414
med angivelse af adresse med husnummer ved indbetalingen


Jeg imødeser beløbet indbetalt senest 10 dage fra dato, idet Grundejerforeningen Rosenlund
i modsat fald vil inkasserer sit tilgodehavende ad retslig vej, hvilket vil medføre yderligere
omkostninger for dig.

Nærværende brev er fremsendt ved såvel almindelig som med anbefalet post.

Med venlig hilsen

Xxxx xxxxxx
Kasserer, Grundejerforeningen Rosenlund
 

 

horizontal rule

Sidst opdateret: 30. april 2023 .