Arrangementer

 

Op
Bestyrelsen
Kalender
Arrangementer
Målsætning
Fotoalbum
Praktisk Info
Generalforsamling
Vedtægter
Tinglysning
Kontingent
Tilmelding til mailliste

Vejfest:

Der står ikke vejfester på kontingentpengene.
Arrangementet skal hvile i sig selv.

Tømning af vejbrønde:

En gang årligt - i april/maj måned - er der tømning af vejbrønde.  Det blev for en del år siden besluttet ved en generalforsamling, at udføre dette selv for at spare den store udgift. Det sker normalt en lørdag formiddag efter/i forbindelse med generalforsamlingen. Tidspunkt fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Vi går fra brønd til brønd med 'skidtfangeren" og vores trillebøre, og får på den måde tømt samtlige brønde i løbet af et par timer.  Det er fast kutyme at dem, der ikke deltager sørger for at sætte lidt til ganen ud til de hårdt arbejdende..... l den forbindelse skal det nævnes, at det faktisk er en pligt at deltage, da det jo kommer os alle til gode.

HUSK at feje dit fortov/rendesten mindst to gange årligt, det mindsker risikoen for forstoppelse af "din" brønd!  

 

   

horizontal rule

Sidst opdateret: 30. april 2023 .